ABR: Auto Baud Rate

Automatische detectie van de transmissiesnelheid tussen modems.