3D

Algemene afkorting voor driedimensionaal. Om aan te geven dat er sprake is van een derde dimensie (diepte). Deze aanduiding wordt ook toegepast bij grafische kaarten, geluidskaarten en computerspellen.